Witamy w GenQuest

Wykorzystanie uczenia się opartego na wyzwaniach, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie niezbędnych umiejętności miękkich na potrzeby zatrudnienia

Ikbal 1
Badrun 4
Other 11
untitled
Marni 4
O NAS
O NAS

O czym jest projekt

O czym jest projekt

Projekt GENQUEST ma na celu wykorzystanie uczenia się opartego na wyzwaniach, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie umiejętności miękkich niezbędnych do zatrudnienia. OECD (2019) nakreśliło ramy dla umiejętności miękkich, zwane "Wielkimi 5 domenami", patrząc na 5 obszarów umiejętności miękkich: Wykonywanie zadań (motywacja osiągnięć, odpowiedzialność, samokontrola, wytrwałość), Regulacja emocjonalna (odporność na stres, optymizm, kontrola emocjonalna), Współpraca (empatia, zaufanie, współpraca), Otwartość umysłu (ciekawość, tolerancja, kreatywność) i Angażowanie się z innymi (towarzyskość, asertywność, energia). Gen-Quest zbada każdy z tych 5 obszarów i zaprojektuje zestaw materiałów do aktywnego uczenia się, które będą wspierać uczniów Gen Z oraz osoby pracujące z młodzieżą, które się z nimi kontaktują, w rozwijaniu ich umiejętności w ramach tych 5 tematów. Konsorcjum GENQUEST zajmie się tymi kompetencjami wykorzystując metodologię WebQuest.

Projekt GENQUEST ma na celu wykorzystanie uczenia się opartego na wyzwaniach, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie umiejętności miękkich niezbędnych do zatrudnienia. OECD (2019) nakreśliło ramy dla umiejętności miękkich, zwane "Wielkimi 5 domenami", patrząc na 5 obszarów umiejętności miękkich: Wykonywanie zadań (motywacja osiągnięć, odpowiedzialność, samokontrola, wytrwałość), Regulacja emocjonalna (odporność na stres, optymizm, kontrola emocjonalna), Współpraca (empatia, zaufanie, współpraca), Otwartość umysłu (ciekawość, tolerancja, kreatywność) i Angażowanie się z innymi (towarzyskość, asertywność, energia). Gen-Quest zbada każdy z tych 5 obszarów i zaprojektuje zestaw materiałów do aktywnego uczenia się, które będą wspierać uczniów Gen Z oraz osoby pracujące z młodzieżą, które się z nimi kontaktują, w rozwijaniu ich umiejętności w ramach tych 5 tematów. Konsorcjum GENQUEST zajmie się tymi kompetencjami wykorzystując metodologię WebQuest.

Wyjścia

Rezultaty projektu

Narzędzia i zasoby, które zostaną opracowane w ramach projektu GENQUEST, będą przeznaczone dla wszystkich potencjalnych uczniów zainteresowanych budowaniem umiejętności przekrojowych w ciekawym, angażującym i innowacyjnym środowisku szkoleniowym i edukacyjnym.

Rezultar nr 1

Wyzwania WebQuest

Wyzwania WebQuest, które składają się na ten innowacyjny zasób edukacyjny, będą dotyczyć "Wielkich 5 Domen", które zostały zidentyfikowane w raporcie OECD (2019) i będą szczególnie wspierać uczniów Gen Z w rozwijaniu ich umiejętności miękkich w ramach następujących 5 tematów: (1) Wykonywanie zadań (motywacja osiągnięć, odpowiedzialność, samokontrola, wytrwałość); (2) Regulacja emocjonalna (odporność na stres, optymizm, kontrola emocjonalna); (3) Współpraca (empatia, zaufanie, współpraca); (4) Otwartość umysłu (ciekawość, tolerancja, kreatywność); (5) Angażowanie się z innymi (towarzyskość, asertywność, energia). W zasobach znajdą się strategie i działania ukierunkowane na rozwój kluczowych umiejętności przekrojowych, takich jak: - kompetencje cyfrowe - umiejętność uczenia się - krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów - negocjacje i praca zespołowa Ważne jest, aby zrozumieć, że są to ćwiczenia oparte na wyzwaniach, a wyzwania mogą być tematyczne, aby odnieść się do konkretnych tematów lub zagadnień, które mają szczególny oddźwięk lokalny. Każdy z partnerów w konsorcjum opracuje treści nauczania dla 10 WebQuestów - jednego na poziomie wprowadzającym z minimum 4 etapami w procesie i jednego na poziomie zaawansowanym z minimum 6 etapami w procesie dla każdego z 5 tematów wymienionych powyżej. Zostanie opracowane kompendium zasobów zawierające 50 wyzwań WebQuest.

Rezultar nr 2

Program doskonalenia zawodowego

Partnerzy opracują indywidualny program szkolenia w celu zapewnienia, że osoby pracujące z młodzieżą są w pełni przeszkolone w zakresie wykorzystania potencjału zasobów GENQUEST WebQuest do budowania kluczowych umiejętności miękkich dla zatrudnienia oraz planowania i tworzenia własnych WebQuestów do zastosowania w praktyce pracy z młodzieżą. Po dokonaniu przeglądu i uzgodnieniu efektów nauczania dla zasobów WebQuestów oraz treści nauczania dla prototypów, ACUMEN określi kluczowe efekty nauczania w ramach szkolenia doskonalącego dla osób pracujących z młodzieżą oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje, które należy rozwinąć. ACUMEN, przy wsparciu JAW, BACKSLASH i AKLUB, przygotuje podręcznik dla uczących się, zawierający wszystkie wymagane treści nauczania.

Rezultar nr 1

Wyzwania WebQuest

Wyzwania WebQuest, które składają się na ten innowacyjny zasób edukacyjny, będą dotyczyć "Wielkich 5 Domen", które zostały zidentyfikowane w raporcie OECD (2019) i będą szczególnie wspierać uczniów Gen Z w rozwijaniu ich umiejętności miękkich w ramach następujących 5 tematów: (1) Wykonywanie zadań (motywacja osiągnięć, odpowiedzialność, samokontrola, wytrwałość); (2) Regulacja emocjonalna (odporność na stres, optymizm, kontrola emocjonalna); (3) Współpraca (empatia, zaufanie, współpraca); (4) Otwartość umysłu (ciekawość, tolerancja, kreatywność); (5) Angażowanie się z innymi (towarzyskość, asertywność, energia). W zasobach znajdą się strategie i działania ukierunkowane na rozwój kluczowych umiejętności przekrojowych, takich jak: - kompetencje cyfrowe - umiejętność uczenia się - krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów - negocjacje i praca zespołowa Ważne jest, aby zrozumieć, że są to ćwiczenia oparte na wyzwaniach, a wyzwania mogą być tematyczne, aby odnieść się do konkretnych tematów lub zagadnień, które mają szczególny oddźwięk lokalny. Każdy z partnerów w konsorcjum opracuje treści nauczania dla 10 WebQuestów - jednego na poziomie wprowadzającym z minimum 4 etapami w procesie i jednego na poziomie zaawansowanym z minimum 6 etapami w procesie dla każdego z 5 tematów wymienionych powyżej. Zostanie opracowane kompendium zasobów zawierające 50 wyzwań WebQuest.

Rezultar nr 2

Program doskonalenia zawodowego

Partnerzy opracują indywidualny program szkolenia w celu zapewnienia, że osoby pracujące z młodzieżą są w pełni przeszkolone w zakresie wykorzystania potencjału zasobów GENQUEST WebQuest do budowania kluczowych umiejętności miękkich dla zatrudnienia oraz planowania i tworzenia własnych WebQuestów do zastosowania w praktyce pracy z młodzieżą. Po dokonaniu przeglądu i uzgodnieniu efektów nauczania dla zasobów WebQuestów oraz treści nauczania dla prototypów, ACUMEN określi kluczowe efekty nauczania w ramach szkolenia doskonalącego dla osób pracujących z młodzieżą oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje, które należy rozwinąć. ACUMEN, przy wsparciu JAW, BACKSLASH i AKLUB, przygotuje podręcznik dla uczących się, zawierający wszystkie wymagane treści nauczania.

Wyjścia

Rezultaty projektu

Narzędzia i zasoby, które zostaną opracowane w ramach projektu GENQUEST, będą przeznaczone dla wszystkich potencjalnych uczniów zainteresowanych budowaniem umiejętności przekrojowych w ciekawym, angażującym i innowacyjnym środowisku szkoleniowym i edukacyjnym.

Other 13
Wzmacniacz

Kim jesteśmy?

W projekcie GENQUEST bierze udział 5 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej - Polski, Irlandii, Austrii, Czech i Hiszpanii.

Spain

BACKSLASH to pozarządowa organizacja młodzieżowa założona w 2014 roku w Walencji w Hiszpanii, której celem jest wzmacnianie młodzieży i promowanie włączenia społecznego poprzez pomoc młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji. Misją BACKSLASH jest promowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i upodmiotowienia jednostek poprzez edukację i szkolenia, prawa człowieka, wartości demokratyczne i współpracę międzynarodową.

FIPlogo
Ireland

Future In Perspective Limited (FIP) jest prywatną firmą działającą w obszarze rozwoju młodzieży, e-learningu, mediów cyfrowych i integracji społecznej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych materiałów edukacyjnych i programów nauczania skierowanych specjalnie do instytucji edukacyjnych spoza głównego nurtu. Poprzez naszą pracę z lokalnymi ośrodkami młodzieżowymi, szkolimy naszą sieć osób pracujących z młodzieżą do angażowania się w nowe i innowacyjne podejścia edukacyjne, w tym stosowanie nauczania opartego na wyzwaniach w pracy z młodzieżą oraz integrowanie mediów cyfrowych i społecznościowych w ich praktykach pracy z młodzieżą.

Acumen Logo
Poland

Acumen Training jest prywatną firmą specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Celem Acumen Training jest wspieranie w radzeniu sobie na rynku pracy i zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Firma oferuje szkolenia i doradztwo, opracowuje audiowizualne materiały szkoleniowe, prowadzi badania, projektuje i produkuje treści szkoleniowe.

Aklub
Czech Republic

Centrum edukacji i poradnictwa AKLUB - jest organizacją edukacyjną i non profit. Organizacja AKLUB została założona w 1997 roku w Republice Czeskiej, w mieście Krnov. Organizacja jest szanowana i wysoko ceniona w Republice Czeskiej za usługi edukacyjne oraz za rozwój programów i produktów edukacyjnych i integracyjnych. Nasz zespół składa się z profesjonalistów w dziedzinie edukacji, doradców, coachów, nauczycieli, trenerów i psychologów z jednej strony oraz kierowników projektów i personelu administracyjnego z drugiej.

jaw_logo_cmyk
Germany

Jugend am Werk Steiermark GmbH jest jednym z wiodących dostawców usług socjalnych w prowincji Styria. Nasi pracownicy w 100 placówkach, zlokalizowanych we wszystkich powiatach Styrii i w stolicy kraju Grazu, starają się wspierać ludzi w ich domach i w trudnych momentach ich życia, oferując im odpowiednie oferty i usługi. Wspólnie z naszymi klientami podejmujemy nowe działania, aktywujemy istniejące zasoby i rozwijamy możliwości. Jednocześnie zwracamy uwagę na indywidualność ludzi i ich środowisk - ze wszystkimi ich potrzebami i pragnieniami: to podejście znajduje odzwierciedlenie również w pracy i działaniach Jugend am Werk.

Other 14
Wzmacniacz

Kim jesteśmy?

W projekcie GENQUEST bierze udział 5 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej - Polski, Irlandii, Austrii, Czech i Hiszpanii.

Spain

BACKSLASH to pozarządowa organizacja młodzieżowa założona w 2014 roku w Walencji w Hiszpanii, której celem jest wzmacnianie młodzieży i promowanie włączenia społecznego poprzez pomoc młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji. Misją BACKSLASH jest promowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i upodmiotowienia jednostek poprzez edukację i szkolenia, prawa człowieka, wartości demokratyczne i współpracę międzynarodową.

FIPlogo
Ireland

Future In Perspective Limited (FIP) jest prywatną firmą działającą w obszarze rozwoju młodzieży, e-learningu, mediów cyfrowych i integracji społecznej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych materiałów edukacyjnych i programów nauczania skierowanych specjalnie do instytucji edukacyjnych spoza głównego nurtu. Poprzez naszą pracę z lokalnymi ośrodkami młodzieżowymi, szkolimy naszą sieć osób pracujących z młodzieżą do angażowania się w nowe i innowacyjne podejścia edukacyjne, w tym stosowanie nauczania opartego na wyzwaniach w pracy z młodzieżą oraz integrowanie mediów cyfrowych i społecznościowych w ich praktykach pracy z młodzieżą.

Acumen Logo
Poland

Acumen Training jest prywatną firmą specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Celem Acumen Training jest wspieranie w radzeniu sobie na rynku pracy i zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Firma oferuje szkolenia i doradztwo, opracowuje audiowizualne materiały szkoleniowe, prowadzi badania, projektuje i produkuje treści szkoleniowe.

Aklub
Czech Republic

Centrum edukacji i poradnictwa AKLUB - jest organizacją edukacyjną i non profit. Organizacja AKLUB została założona w 1997 roku w Republice Czeskiej, w mieście Krnov. Organizacja jest szanowana i wysoko ceniona w Republice Czeskiej za usługi edukacyjne oraz za rozwój programów i produktów edukacyjnych i integracyjnych. Nasz zespół składa się z profesjonalistów w dziedzinie edukacji, doradców, coachów, nauczycieli, trenerów i psychologów z jednej strony oraz kierowników projektów i personelu administracyjnego z drugiej.

jaw_logo_cmyk
Austria

Jugend am Werk Steiermark GmbH jest jednym z wiodących dostawców usług socjalnych w prowincji Styria. Nasi pracownicy w 100 placówkach, zlokalizowanych we wszystkich powiatach Styrii i w stolicy kraju Grazu, starają się wspierać ludzi w ich domach i w trudnych momentach ich życia, oferując im odpowiednie oferty i usługi. Wspólnie z naszymi klientami podejmujemy nowe działania, aktywujemy istniejące zasoby i rozwijamy możliwości. Jednocześnie zwracamy uwagę na indywidualność ludzi i ich środowisk - ze wszystkimi ich potrzebami i pragnieniami: to podejście znajduje odzwierciedlenie również w pracy i działaniach Jugend am Werk.

KONTAKT

Skontaktuj się

Aby zaangażować się i wesprzeć nasz projekt, znajdź i śledź nas na Facebooku pod adresem: 

Other 04

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Project Number : 2019-1-PL01-KA204-065089

pl_PLPolish