Vítejte v GenQuest

Využití učení založeného na výzvách k podpoře mladých lidí k rozvoji základních měkkých dovedností pro zaměstnání

Ikbal 1
Badrun 4
Other 11
untitled
Marni 4
O NÁS
O NÁS

O čem projekt je

O čem projekt je

Projekt GENQUEST si klade za cíl využít učení založené na výzvách k tomu, aby umožnilo mladým lidem rozvíjet základní měkké dovednosti uplatnitelné v zaměstnání. OECD (2019) načrtla rámec pro měkké dovednosti, nazvaný „velkých 5 domén“, který se zabývá následujícími 5 oblastmi měkkých dovedností: Plnění úkolů (motivace k dosažení, odpovědnost, sebekontrola, vytrvalost); Ovládání emocí (odolnost vůči stresu, optimismus, emoční kontrola); Spolupráce (empatie, důvěra, spolupráce); Otevřenost (zvědavost, tolerance, kreativita) a Angažovanost s ostatními (sociabilita, asertivita, energie). Projekt GenQuest prozkoumá každou z těchto 5 oblastí a navrhne sadu zdrojů aktivního učení, které podpoří studenty Generace Z. Podpoří i pracovníky s mládeží, kteří s nimi pracují, aby rozvíjeli dovednosti v rámci těchto 5 témat. Projektové konsorcium GENQUEST použije v projektu metodiku pro tvorbu WebQuestů.

Projekt GENQUEST si klade za cíl využít učení založené na výzvách k tomu, aby umožnilo mladým lidem rozvíjet základní měkké dovednosti uplatnitelné v zaměstnání. OECD (2019) načrtla rámec pro měkké dovednosti, nazvaný „velkých 5 domén“, který se zabývá následujícími 5 oblastmi měkkých dovedností: Plnění úkolů (motivace k dosažení, odpovědnost, sebekontrola, vytrvalost); Ovládání emocí (odolnost vůči stresu, optimismus, emoční kontrola); Spolupráce (empatie, důvěra, spolupráce); Otevřenost (zvědavost, tolerance, kreativita) a Angažovanost s ostatními (sociabilita, asertivita, energie). Projekt GenQuest prozkoumá každou z těchto 5 oblastí a navrhne sadu zdrojů aktivního učení, které podpoří studenty Generace Z. Podpoří i pracovníky s mládeží, kteří s nimi pracují, aby rozvíjeli dovednosti v rámci těchto 5 témat. Projektové konsorcium GENQUEST použije v projektu metodiku pro tvorbu WebQuestů.

Výstupy

Výsledky projektu

Vzdělávací nástroje a zdroje, které projekt GENQUEST vyvine, budou určeny všem studentům se zájmem o budování průřezových dovedností. Vzdělávací obsah bude zajímavý, poutavý a inovativní.

Výsledek 1

Výzvy WebQuest

WebQuesty jsou inovativním výukovým nástrojem, který bude použit v projektu GENQUEST. Výukové zdroje budou pokrývat 5 témat tzv. „velkých 5 domén“, které byly identifikovány ve zprávě OECD (2019). Výukové zdroje budou určeny studentům Generace Z, aby rozvíjely jejich měkké dovednosti v rámci těchto 5 témat: (1) Plnění úkolů (motivace k dosažení, odpovědnost, sebekontrola, vytrvalost); (2) Ovládání emocí (odolnost vůči stresu , optimismus, emoční kontrola); (3) Spolupráce (empatie, důvěra, spolupráce); (4) Otevřenost (zvědavost, tolerance, kreativita); (5) Angažovanost s ostatními (sociabilita, asertivita, energie). Součástí zdrojů budou také strategie a akce zaměřené na rozvoj dalších klíčových průřezových dovedností, jako jsou: - digitální kompetence - učení se učit - kritické myšlení a řešení problémů - vyjednávání a týmová práce. Je důležité pochopit, že se jedná o vzdělávání založené na výzvách a výzvy mohou být tematicky zaměřeny na konkrétní témata nebo témata, která mají specifickou místní rezonanci. Projektové konsorcium vyvine výukový obsah pro 50 výzev WebQuest. Některé budou na základní úrovni a jiné na úrovni pro pokročilé. WebQuesty budou také přeloženy do různých jazyků.

Výsledek 2

Program dalšího vzdělávání

Projektový tým vyvine také vzdělávací program pro lektory určený pro pracovníky s mládeží. V rámci vzdělávacího programu se naučí, jak využít potenciál zdrojů projektu GENQUEST. Naučí se také vytvářet vlastní WebQuesty – výukové zdroje založené na výzvách. Jakmile budou připraveny WebQuesty projektu i vzdělávací program, tak budou tyto produkty pečlivě otestovány v praxi. WebQuesty i vzdělávací program budou publikovány na vzdělávacím portále a zdarma přístupny jak pracovníkům s mládeží, tak mladým studentům Generace Z.

Výsledek 1

Výzvy WebQuest

WebQuesty jsou inovativním výukovým nástrojem, který bude použit v projektu GENQUEST. Výukové zdroje budou pokrývat 5 témat tzv. „velkých 5 domén“, které byly identifikovány ve zprávě OECD (2019). Výukové zdroje budou určeny studentům Generace Z, aby rozvíjely jejich měkké dovednosti v rámci těchto 5 témat: (1) Plnění úkolů (motivace k dosažení, odpovědnost, sebekontrola, vytrvalost); (2) Ovládání emocí (odolnost vůči stresu , optimismus, emoční kontrola); (3) Spolupráce (empatie, důvěra, spolupráce); (4) Otevřenost (zvědavost, tolerance, kreativita); (5) Angažovanost s ostatními (sociabilita, asertivita, energie). Součástí zdrojů budou také strategie a akce zaměřené na rozvoj dalších klíčových průřezových dovedností, jako jsou: - digitální kompetence - učení se učit - kritické myšlení a řešení problémů - vyjednávání a týmová práce. Je důležité pochopit, že se jedná o vzdělávání založené na výzvách a výzvy mohou být tematicky zaměřeny na konkrétní témata nebo témata, která mají specifickou místní rezonanci. Projektové konsorcium vyvine výukový obsah pro 50 výzev WebQuest. Některé budou na základní úrovni a jiné na úrovni pro pokročilé. WebQuesty budou také přeloženy do různých jazyků.

Výsledek 2

Program dalšího vzdělávání

Projektový tým vyvine také vzdělávací program pro lektory určený pro pracovníky s mládeží. V rámci vzdělávacího programu se naučí, jak využít potenciál zdrojů projektu GENQUEST. Naučí se také vytvářet vlastní WebQuesty – výukové zdroje založené na výzvách. Jakmile budou připraveny WebQuesty projektu i vzdělávací program, tak budou tyto produkty pečlivě otestovány v praxi. WebQuesty i vzdělávací program budou publikovány na vzdělávacím portále a zdarma přístupny jak pracovníkům s mládeží, tak mladým studentům Generace Z.

Výstupy

Výsledky projektu

Vzdělávací nástroje a zdroje, které projekt GENQUEST vyvine, budou určeny všem studentům se zájmem o budování průřezových dovedností. Vzdělávací obsah bude zajímavý, poutavý a inovativní.

Other 13
Partneři

Kdo jsme

Projekt GENQUEST realizuje 5 partnerů z 5 zemí EU – Polska, Irska, Rakouska, České republiky a Španělska.

Spain

BACKSLASH je nevládní mládežnická organizace založená v roce 2014 ve španělské Valencii, jejímž cílem je posílit postavení mládeže a podpořit sociální začlenění prostřednictvím pomoci mladým lidem při získávání znalostí a rozvoji jejich dovedností a kompetencí. Posláním BACKSLASH je podporovat a podporovat udržitelný rozvoj místních komunit a posílení postavení jednotlivců prostřednictvím vzdělávání a školení, lidských práv, demokratických hodnot a mezinárodní spolupráce.

FIPlogo
Ireland

Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje mládeže, e-learningu, digitálních médií a sociálního začleňování. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a výukového softwaru specificky zaměřeného na poskytovatele nemainstreamového vzdělávání. Prostřednictvím naší práce s místními centry mládeže školíme naši síť pracovníků s mládeží, aby se zapojili do nových a inovativních vzdělávacích přístupů, včetně používání učení založeného na výzvách v prostředí práce s mládeží a integrace digitálních a sociálních médií do jejich postupů práce s mládeží.

Acumen Logo
Poland

Acumen Training je soukromá společnost specializující se na školení a poradenství. Cílem Acumen Training je podpora řízení na trhu práce a založení vlastního podnikání. Společnost nabízí školení a poradenství, vyvíjí audiovizuální výukové materiály, provádí výzkum, navrhuje a produkuje výukový obsah.

Aklub
Czech Republic

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB - je vzdělávací a nezisková organizace. Organizace AKLUB byla založena v roce 1997 v České republice ve městě Krnov. Organizace je v České republice respektována a vysoce ceněna pro vzdělávací služby a rozvoj vzdělávacích a integračních programů a produktů. Náš tým se skládá z odborníků v oblasti vzdělávání, poradců, koučů, učitelů, trenérů a psychologů na jedné straně a projektových manažerů a administrativních pracovníků na straně druhé.

jaw_logo_cmyk
Germany

Jugend am Werk Steiermark GmbH patří mezi přední poskytovatele sociálních služeb ve spolkové zemi Štýrsko. Naši zaměstnanci se nacházejí ve všech štýrských okresech a hlavním městě Graz a ve 100 zařízeních se snaží podporovat lidi v blízkosti jejich domovů a pomáhat jim s relevantními nabídkami a službami v obtížných fázích jejich života. Společně s našimi zákazníky zaujímáme nové přístupy, aktivujeme stávající zdroje a rozvíjíme příležitosti. Zároveň se zaměřujeme na individualitu lidí a jejich prostředí – se všemi jejich potřebami a touhami: tento přístup se odráží i v práci a jednání Jugend am Werk.

Other 14
Partneři

Kdo jsme

Projekt GENQUEST realizuje 5 partnerů z 5 zemí EU – Polska, Irska, Rakouska, České republiky a Španělska.

Spain

BACKSLASH je nevládní mládežnická organizace založená v roce 2014 ve španělské Valencii, jejímž cílem je posílit postavení mládeže a podpořit sociální začlenění prostřednictvím pomoci mladým lidem při získávání znalostí a rozvoji jejich dovedností a kompetencí. Posláním BACKSLASH je podporovat a podporovat udržitelný rozvoj místních komunit a posílení postavení jednotlivců prostřednictvím vzdělávání a školení, lidských práv, demokratických hodnot a mezinárodní spolupráce.

FIPlogo
Ireland

Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje mládeže, e-learningu, digitálních médií a sociálního začleňování. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a výukového softwaru specificky zaměřeného na poskytovatele nemainstreamového vzdělávání. Prostřednictvím naší práce s místními centry mládeže školíme naši síť pracovníků s mládeží, aby se zapojili do nových a inovativních vzdělávacích přístupů, včetně používání učení založeného na výzvách v prostředí práce s mládeží a integrace digitálních a sociálních médií do jejich postupů práce s mládeží.

Acumen Logo
Poland

Acumen Training je soukromá společnost specializující se na školení a poradenství. Cílem Acumen Training je podpora řízení na trhu práce a založení vlastního podnikání. Společnost nabízí školení a poradenství, vyvíjí audiovizuální výukové materiály, provádí výzkum, navrhuje a produkuje výukový obsah.

Aklub
Czech Republic

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB - je vzdělávací a nezisková organizace. Organizace AKLUB byla založena v roce 1997 v České republice ve městě Krnov. Organizace je v České republice respektována a vysoce ceněna pro vzdělávací služby a rozvoj vzdělávacích a integračních programů a produktů. Náš tým se skládá z odborníků v oblasti vzdělávání, poradců, koučů, učitelů, trenérů a psychologů na jedné straně a projektových manažerů a administrativních pracovníků na straně druhé.

jaw_logo_cmyk
Austria

Jugend am Werk Steiermark GmbH patří mezi přední poskytovatele sociálních služeb ve spolkové zemi Štýrsko. Naši zaměstnanci se nacházejí ve všech štýrských okresech a hlavním městě Graz a ve 100 zařízeních se snaží podporovat lidi v blízkosti jejich domovů a pomáhat jim s relevantními nabídkami a službami v obtížných fázích jejich života. Společně s našimi zákazníky zaujímáme nové přístupy, aktivujeme stávající zdroje a rozvíjíme příležitosti. Zároveň se zaměřujeme na individualitu lidí a jejich prostředí – se všemi jejich potřebami a touhami: tento přístup se odráží i v práci a jednání Jugend am Werk.

KONTAKT

Být v kontaktu

Chcete-li se zapojit do projektu nebo zůstat informovaný, sledujte nás na Facebooku na adrese: 

Other 04

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project Number : 2019-1-PL01-KA204-065089

cs_CZCzech